اینجا زنونس

برچسب: نحوه تشخیص پارگی کیسه آب پیش از موعد

پارگی-کیسه-آب

پارگی کیسه آب

پارگی کیسه آب زود تر از موعد یکی از نگرانی های خانم های باردار می باشد. مقصود از کیسه آب ، کیسه ای می باشد که در اولین…