injazanoonas | اینجا زنونس

قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟

قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟

قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟

در این مطلب از سایت اینجا زنونس و بخش روانشناسی به اهمیت خصوصیات ظاهری در ازدواج می پردازیم. قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟ برای مطالعه در این مورد ما را در سایت اینجا زنونس دنبال کنید.


قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟

قبل-ازدواج-خصوصیات-ظاهری-برای-زنان-مهم-تر-است-یا-مردان؟-1
قبل ازدواج خصوصیات ظاهری برای زنان مهم تر است یا مردان؟

نتایج یک پژوهش نشان می دهد اهمیت خصوصیات ظاهری در انتخاب همسر برای مردان بیشتر از زنان است.

همچنین با افزایش تحصیلات زوج ها میزان اهمیت موقعیت اقتصادی و ویژگی های جغرافیایی در انتخاب همسر کاهش می یابد.

علاوه بر آن، مردان بیشتر از زنان به وجود عشق و علاقه پیش از ازدواج اهمیت می دهند.

تغییرات و دگرگونی ها در نهاد خانواده و ازدواج در طول مسیر توسعه گسترده است.

نمی توان آن ها را جدا از تغییراتی که در عصر مدرن رخ می دهد درک کرد.

پژوهشگران در تحقیقی به تحلیل مقیاس های معیارهای همسرگزینی در میان گروه های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران پرداخته اند.

این پژوهش به صورت زیر عنوان شده است:

در پژوهشی که مجید فولادیان، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سید ضیا هاشمی، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و محمود تیموری، دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده اند آمده است:

هم زمان با تحولاتی که در نهاد خانواده و ازدواج در جهان در حال وقوع است، گروه های مختلف اجتماعی در جامعه ایران نیز تحولات محسوسی را در این زمینه تجربه کرده است.

از جمله آن می توان به تغییر و دگرگونی در اولویت های ارزشی تشکیل خانواده و ازدواج اشاره کرد.

گروه های مختلف اجتماعی جامعه در حال تحول و گذار ایران، از نظر فرهنگی در حال تجربه تغییرات سریع معیارهای همسرگزینی از ملاک های سنتی به مدرن و از شیوه های بسیط به روش های پیچیده و متنوع همسریابی است.

با وجود تداوم نقش عناصر فرهنگی گذشته و تأثیر پایدار ارزش های مذهبی بر نگرش ها و رفتارهای خانوادگی ایرانیان طی سالیان اخیر معیارهای همسرگزینی گروه های اجتماعی به طور محسوسی دگرگون شده است.

روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است.

جامعه آماری نیز شامل افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله خانوارهای شهری و روستایی ساکن کل کشور است.

با توجه به عوامل مختلف و امکانات تصمیم گرفته شد ۵۰۰۰ فرد ۱۵ تا ۶۵ ساله به عنوان نمونه آماری مورد آزمون قرار گیرند.

برای دستیابی به هدف این پیمایش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد.

تلاش شد که با حفظ معرف بودن نمونه، شیوه انتخاب استان های مورد مطالعه به گونه ای باشد که ابتدا استان ها از حیث متغیرهای تأثیرگذار و کلیدی مانند جمعیت، قومیت، سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی و مشابهت ارزشی (استخراج شده از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان) خوشه بندی شده و سپس از هرکدام از خوشه ها یک استان انتخاب شد.

با استفاده از این روش، بر اساس شاخص های مذکور، خوشه ها تعیین و در هر خوشه، یک استان انتخاب شد.

این استان ها شامل گیلان (۷۲۰ نفر)، خوزستان (۷۰۰ نفر)، سیستان و بلوچستان (۷۲۰ نفر)، خراسان رضوی (۹۲۰ نفر) و کرمانشاه (۷۲۰ نفر) است.

علاوه بر این ها استان تهران (۱۲۲۰ نفر) به دلیل اهمیت خاص آن به صورت تعمدی در نمونه قرار گرفت.

در این پژوهش آمده است:

با توجه به یافته های توصیفی پژوهش، خصوصیات ظاهری به ترتیب اهمیت از نظر پاسخگویان بر مفاهیمی از قبیل؛ سلامت جسمانی، آراستگی ظاهری، خوش اندام بودن و در نهایت زیبا بودن متمرکز است.

ترکیب گویه های مذکور در قالب یک مقیاس نشان می دهد که به طور کلی خصوصیات ظاهری برای ۳.۵ درصد پاسخگویان کم اهمیت، برای ۴۵.۶ درصد دارای اهمیت متوسط و برای ۵۰.۹ درصد مهم است.

حتما مطالعه شود: اگر پاسخ مشاوره ازدواج منفی بود، ازدواج نکنیم؟

عمده معیارهای انتخاب همسر

فولادیان و همکارانش در این مطالعه می گویند:

ویژگی های اجتماعی – فرهنگی، به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان بر مفاهیمی از قبیل موارد زیر متمرکز است:

 • اعتیاد نداشتن
 • نداشتن رابطه جنسی در گذشته با جنس مخالف
 • نداشتن دوستی در گذشته با جنس مخالف
 • خوش معاشرت بودن
 • داشتن اشتراکات فرهنگی
 • حرف همسر را به حرف خانواده ترجیح دادن
 • فاصله سنی مناسب
 • نوع شغل
 • تحصیلات بالا داشتن
 • رشته تحصیلی همسر
 • تفاهم داشتن در دیدگاه های سیاسی
 • شغل پدر و مادر همسر
 • تحصیلات پدر و مادر همسر
محققان می گویند:

نکته قابل توجه این است که حدود ۱۸ درصد از پاسخگویان، نداشتن دوستی همسر پیش از ازدواج برای آن ها کم اهمیت است.

بیش از ۱۰ درصد پاسخگویان گفته اند:

رابطه جنسی پیش از ازدواج همسر آن ها، برای آن ها کم اهمیت است.

این نتایج با توجه به نتایج تحقیقات گذشته و فرهنگ ایرانی، نشان از تغییراتی در این معیارها دارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که برای سه درصد پاسخگویان، ویژگی های اجتماعی فرهنگی در انتخاب همسر کم اهمیت، ۶۱.۲ درصد متوسط و برای ۳۵.۸ درصد مهم است.

طبق نتایج این تحقیق ویژگی های شخصیتی به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان بر مفاهیمی از قبیل صداقت، عفت و پاکدامنی، قابل اعتماد بودن، باگذشت بودن، منطقی بودن، منظم بودن، لجباز نبودن، سخاوتمند بودن، متواضع بودن، شجاع بودن و کم توقعی اشاره دارد.

در بخش دیگری از این پژوهش آمده است:

ویژگی‌های روانی – عاطفی به ترتیب اهمیت برای پاسخگویان شامل خوش خلق بودن، اعتماد به نفس داشتن، خوش معاشرت بودن، آرام بودن و وجود عشق و علاقه قبل از ازدواج است.

لازم به ذکر است مردان بیشتر از زنان به وجود عشق و علاقه پیش از ازدواج اهمیت می دهند.

همچنین ویژگی های روانی – عاطفی در انتخاب همسر برای ۰.۸ درصد پاسخگویان کم اهمیت، برای ۲۳.۳ درصد در حد متوسط و برای ۷۵.۹ درصد مهم بوده است.

حتما مطالعه شود: مردانی که نباید با آن ها ازدواج کرد

اهمیت مسائل مالی در انتخاب همسر

اهمیت-مسائل-مالی-در-انتخاب-همسر
اهمیت مسائل مالی در انتخاب همسر

در این مطالعه آمده است:

در ادامه مباحث مربوط به یافته های توصیفی، مقیاس های موقعیت اقتصادی، ویژگی های مذهبی و ویژگی های جغرافیایی بررسی شد.

جهت گیری مفهومی گویه های موقعیت اقتصادی به ترتیب اولویت شامل داشتن شغل ثابت، دارا بودن مسکن مستقل، مهریه، درآمد همسر، استقلال مالی شوهر، کدبانو بودن خانم و درآمد پدر همسر می شود.

نتایج نشان می دهد که بیشترین تفاوت نگرش نسبت به معیارهای همسرگزینی در میان زنان و مردان در بعد اقتصادی است.

زنان نسبت به مردان به داشتن شغل ثابت، دارا بودن مسکن مستقل و سطح درآمد همسرانشان اهمیت بیشتری می دهند.

همچنین موقعیت اقتصادی در انتخاب همسر برای بیش از ۱۷.۳ درصد پاسخگویان کم اهمیت است.

برای ۵۵ درصد در حد متوسط و برای ۲۷.۷ درصد مهم است.

ادامه به این صورت است:

بنا بر پژوهش های فولادیان و همکارانش ویژگی های مذهبی به ترتیب اهمیت در نظر پاسخگویان شامل مصرف نکردن مشروبات الکلی، وفاداری به همسر، اختصاص دادن زیبایی برای همسر، با غیرت بودن، نماز خواندن و روزه گرفتن، اعتقاد به ضرورت حجاب داشتن و اهل تلاوت قرآن بودن است.

ویژگی های مذهبی در انتخاب همسر برای ۳.۵ درصد پاسخگویان کم اهمیت، برای بیش از ۲۴.۲ درصد دارای اهمیت متوسط و برای ۷۲.۳ درصد مهم است.

جهت گیری مفهومی ویژگی های جغرافیایی شامل همسایگی و نوع نسبت با همسر است.

ویژگی های جغرافیایی در انتخاب همسر برای بیش از ۵۸.۲ درصد پاسخگویان کم اهمیت است.

برای ۳۳.۶ درصد دارای اهمیت متوسط و برای هشت درصد مهم است.

بنا بر نتایج استنباط شده از این پژوهش هرچه سن افراد کمتر باشد، اولویت معیارهای فرامادی در او بیشتر است.

این در حالی است که هر چه سن افراد بالاتر می رود، آینده نگری آن ها افزایش می یابد.

همچنین به معیارهای گسترده تری از جمله پایگاه اجتماعی – اقتصادی فرد موردنظر برای ازدواج توجه بیشتری می کنند.

علاوه بر آن اهمیت خصوصیات ظاهری در انتخاب همسر برای مردان بیشتر از زنان است.

از آن سو اهمیت ویژگی های اجتماعی – فرهنگی، موقعیت اقتصادی و ویژگی های مذهبی برای زنان بیشتر از مردان است.

محققان در این پژوهش می گویند:

اهمیت خصوصیات ظاهری، ویژگی های اجتماعی – فرهنگی و موقعیت اقتصادی در بین افراد مجرد نسبت به افراد متأهل بیشتر است.

با افزایش تحصیلات میزان اهمیت خصوصیات ظاهری و ویژگی های اجتماعی – فرهنگی افزایش می یابد.

با افزایش تحصیلات میزان اهمیت موقعیت اقتصادی و ویژگی های جغرافیایی در انتخاب همسر کاهش می یابد.

همچنین بین معیارهای همسرگزینی برحسب قومیت تفاوت معناداری وجود دارد.

به عبارت دیگر این که افراد به کدام قومیت در ایران تعلق دارند می تواند تبیین کننده معیارهای آنان در انتخاب همسر باشد.

این پژوهش در سیزدهمین شماره هفتمین دوره دو فصل نامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر منتشر شده است.

حتما مطالعه شود: نگرانی های ازدواج
امیدواریم از مطالعه این مطلب در سایت اینجا زنونس راضی بوده باشید.

آذین نداف فهمیده
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران، فعال در زمینه های طراحی وب سایت، سئو، SMO، تولید محتوا، بازاریابی محتوا، Digital marketing، آشنا با ابزارهای Google Analytics و Google Trends، تجربه کار در زمینه حسابداری(کار با نرم افزار Excel) و مسلط به برنامه های Word و Power Point

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *