injazanoonas | اینجا زنونس

یائسگی

یائسگی از مشکلات و مرحله ای کلافه کننده در زندگی بانوان می باشد. این دوره معمولا با یاس برای از دست رفتن دوران جوانی، عدم توانایی در تولید مثل، ورود به دوران پیری می باشد. خانم ها باید در این دوران بیشتر به خودشان برسند و اطرافیان هم بیشتر به آنان توجه کنند. با اینجا زنونس همراه باشید در بررسی مسائل دوران یائسگی.