با اینجا زنونس همراه باشید تا با راهکارهای عالی برای افزایش سایز باسن وفرم دهی به آن آشنا شوید.

با معرفی چند نمونه ازحرکات ورزشی در اینجا زنونس می توانید با فقط  ۱۵دقیقه تمرین در روز به هدفتان برسید.

 • چند نمونه ازحرکات ورزشی برای افزایش سایز باسن و فرم دهی به آن

 • اسکوات یا اسکات

در بدن‌سازی و تناسب اندام، اسکوات یا اسکات حرکتی است چند مفصلی که عضلات چهارسر ران را هدف گرفته اما به خاطر ماهیتی که دارد، عضلات پشت، عضلات سرینی (باسن)، عضلات شکم و عضلات همسترینگ (پشت پا) را هم درگیر می‌کند.اسکوات

 

 • حرکت به طرف پایین تا حدی که زانوها به اندازه ۹۰درجه خم شوند.

عضلات درگیر در این حرکت، در مفصل ران شامل سرینی بزرگ، نیم غشایی،نیم وتری،و دو سررانی،هستند.

 •  برگشت به وضعیت شروع

تمامی عضلات بخش قبل در این بخش درگیر هستند و فقط نوع انقباض عضلات در این حرکت کانستریک(درون گرا) است.

 • حرکت  غواصی یوگا

  حرکت غواصی

   

 • مطابق شکل در حالت استارت شنا قرار بگیرید.
 •  روی زانو خود خم شوید وروی پنجه پای خود بایستید و سپس از ناحیه کمر رو به جلو خم شوید
 • دستهای خود را درکنار بدنتان قرار داده و متمایل به عقب نگه دارید
 • سرتان به طرف زمین باشد. به مدت ۵ بار نفس عمیق در این وضعیت بمانید.

 

 • حرکت لانجحرکت لانج

 • یکی از پاها جلوتر از پای دیگر باشد بطوریکه فاصله بین آنها حدود عرض شانه باشد
 •  روی زانو خود خم شوید بطوریکه ران پای جلویی موازی زمین باشد و زانو دقیقا بالای مچ پا باشد
 • زانوی پای عقبی روی زمین قرار نگیرد
 • حرکت اسکات پرشیاسکات پرشی

 • مطابق شکل زانوخود را با زاویه ۹۰ درجه با زمین قرار دهید (مانند حرکت اسکات)
 • روی پنجه پا فشار آورده و مانند فنر بالا بپرید.
 • وقتی به زمین برگشتید دوباره درحالت اسکات قرار بگیرید.

 

شما میتوانید با انجام این حرکات بدون نیاز به هرگونه دستگاه و یا مربی درخانه خود به افزایش سایز باسن و فرم دهی آن برسید.

 

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: