injazanoonas | اینجا زنونس

معماهای جالب+جواب

معماهای جالب+جواب

معماهای جالب+جواب

حل معما و چیستان توان مغز را افزایش میدهد.گاهی اوقات برای به چالش کشیدن خودمان نیاز به حل معما و سوالات هوش داریم.امروز در اینجا زنونس،معماهای جالب+جواب را برایتان فراهم کردیم.

معمااااا  !!

 • معمای شماره ۱:

یک بطری را در نظر بگیرید که قاعده آن مربع یا دایره باشد، مانند شکل ما تنها یک خط کش در اختیار داریم. مقداری مایع در بطری میریزیم.بطوری که  حدودا نصف بطری پر شود. چگونه میتوانیم حجم بطری را بیابیم؟

بطری

 • معمای شماره ۲:

 

بجای علامت سوال کدام گزینه قرار میگیرد؟

سوال

 • معمای شماره ۳:

مبلغ ۳۶۰۰۰ تومان پول را بین سه برادر تقسیم کرده ایم.به هر یک از آن ها به اندازه سن خود پول برحسب هزار تومان رسیده است.برادر کوچکتر نصف پول خود را به تساوی بین دو برادر دیگر تقسم می کند.برادر میانی  و برادر بزرگتر همین کار را انجام می دهند.در پایان پول هر سه برادر مساوی می شود.برادر میانی چند سال دارد؟

 • معمای شماره۴:

درون جعبه ای هفت کارت هست.اعداد یک تا هفت را روی این کارت ها نوشته ایم.بطوری که روی هر کارت دقیقا یک عددهست.نفر اول سه کارت را از درون جعبه بیرون میکشد ونفر دوم دو کارت دیگر بیرون میکشد.دو کارت هم درون جعبه باقی می ماند.نفر اول به دومی می گوید من میدانم که مجموع کارت های شما زوج است.مجموع اعداد کارت های نفر اول چند می باشد؟

 • معمای شماره ۵:

یک نفر ۱۰ هزار تومان به من قرض داد.به مغازه رفتم اما در راه آن را گم کردم.دوباره از شخص دیگری ۵ هزار تومان قرض گرفتم.الان ۱۵هزار تومان بدهکارم. با ۵ هزارتومان شارژ ۲ هزار تومانی خریدم،۳ هزار تومان به من پس داد.این ۳ هزار تومان را به اولی دادم که درگر ۷ هزار تومان بدهکارش باشم.از طرفی دیگر با ۵ هزار تومان بدهکاری ام به نفر دوم کل بدهی هایم ۱۲ هزار تومان میشود.با شارژی که خریدم، میشود ۱۴ هزار تومان. پس آن هزار تومانی کجا رفته؟

 • معمای شماره ۶:

یک مردکور در جزیره ای غیرمسکونی به تنهایی به مدت یک روز زندانی شده است.در جیب وی چهار قرص است. که دوتا سفید و دو تا قرمز هستند.قرص ها بجز در نگ،از نظر ظاهری کاملا مشابه هستند.مرد باید یک قرص سفید و یک قرص قرمز بخورد وگرنه خواهد مرد.اگر دو قرص هم رنگ بخورد هم خواهد مرد.اما ترتیب خوردن قرص مهم نیست.چه کار کند تا فردا که زمان آزادیش فرا میرسد،زنده بماند؟

تست هوش!!

هوش.

 • معمای شماره ۷:

یک مرد روستایی تعداد خرگوش و مرغ دارد و همگی را داخل یک قفس قرار داده است.اگر در مجموع ۷۲ سر و ۲۰۰ دست و پا داخل این قفس باشد، آیا میتوانید بگویید این مرد روستایی چند خرگوش و چند مرغ دارد؟

 • معمای شماره ۸:

در یک مدرسه ۱۰۰۰ دانش آموز  و ۱۰۰۰ صندوق امانات وجود دارد.مدیر مدرسه از اولین دانش آموز درخواست میکند که درب تک تک صندوق ها را باز کند.سپس از دانش آموزان دوم میخواهد که درب تک تک صندوق هایی را که شماره آن ها مضربی از عدد دو است ببندد.سپس از دانش آموز سوم میخواهد که با مراجعه به صندوق های دارای شماره ای با مضرب سه درب صندق های باز را بسته و درب صندوق بسته را باز کند.در ادامه از دانش آموز چهارم میخواهد که با مراجعه به صندق های دارای شماره ای با مضرب چهار،درب صندوق های باز را بسته ودرب صندوق های بسته را باز کند و این کار تا آخرین دانش آموز مدرسه ادامه میابد.بعد از اینکه آخرین دانش آموز درخواست مدیر مدرسه را اجرا کرد درب چه تعداد از صندوق های امانات مدرسه باز خواهد بود؟

جواب معما ها :

 • جواب معمای شماره ۱:

دشمنان دهانه باریک بطری است،که اندازه گیری حجم آن حتی اگر ابزار بهتری داشته باشیم،دشوار است.

ابتدا با استفاده از خط کش قاعدع بطری را اندازه میگیریم.

مساحت کف بطری را محاسبه میکنیم که آن را A مینامیم.

ارتفاع مایع درون بطی را اندازه میگیریم و H مینامیم.

حجم مایع درون بطری برابر است با:

V=A×H

اکنون بطری را سرو ته نگه میداریم.میبینیم که مایع گردن بطری را که اندازه گیری اش دشوار است پر میکند و بخش حجم خالی بطری را با روش قبل اندازه میگیریم.

مساحت کف بطری که A بود و ارتفاع بخش خالی را با خط کش اندازه میگیریم که h مینامیم.

حجم نیمه خالی را هم بدست می آوریم.

V=A×hجدید

د ر انتها حجم بطری را مع حجم های بدست آمده تعیین میکینم.

جواب بطری

 • جواب معمای شماره ۲:

B

 • جواب معمای شماره ۳:

در پایان پول هر سه برادر با هم برابر شده است.پس درمرحله سوم هر یک از آن ها ۱۲= ۳۶÷۳ تومان دارند. در مرحله دوم،چون برادر بزرگتر نصف پولش را برای خودش نگه داشته و نصف پولش را بین دو برادرش تقسیم کرده است، پس او   ۲۴=۱۲×۲  تومان پول داشته است.همچنین چون برادر بزرگتر نصف پولش را بین دو برادر دیگر بطور مساوی تقسیم کرده است،پس به هرکدام ۶ هزار تومان پول داده است.پس قبل از شروع مرحله آخر،پول برادر بزرگتر ۲۴ تومان، برادر میانی و برادر کوچکتر۶ بوده است.به همین ترتیب میتوان مشخص کرد که در مرحله دوم، برادر بزرگتر ۲۱ تومان، برادر میانی ۱۲ تومان و برادر کوچکتر ۳ تومان دارد و در نهایت، درمرحله اول برادر بزرگتر ۱۹٫۵ تومان ، برادر میانی ۱۰٫۵ تومان و برادر کوچک تر ۶  تومان پول دارد.

 • جواب معمای شماره ۴:

از بین هفت کارت موجود در جعبه سه کارت با اعداد زوج و چهار کارت با اعدادفرد وجود دارد.اطمینان نفر اول از این جهت بود که خودش هر سه کارت زوج را برداشته بود و میدانست که نفر دوم هر دو کارتی را بردارد،مجموع اعداد فرد او زوج میشود. بنابراین مجموع اعداد نفر اول برابر است با  ۱۲= ۲+۴+۶

 • جواب معمای شماره ۵:

تو این معما سعی شده با دادن اطلاعات غلط فرد گیج شود.بخصوص اضافه کردن دو هزارتومان پول شارژ به مجموع ۷۰۰۰+۵۰۰۰ تومان که کاملا غلطه.۱۵ هزار تومان مجموع بدهی ما به دو نفر هست.برای رسیدن به این مقدار باید هم مبلغی که پرداخت نشده(یعنی هنوز به هیچکدام از دو نفر داده نشده)و هم مبلغی که به یکی از آنها دادیم را باهم جمع کنیم.یعنی  ۷۰۰۰+۵۰۰۰ تومان +سه هزار تومانی که به نفر اول برگرداندیم که میشود ۱۵ هزار تومان واین مجموع بدهی های ماست.

 • جواب معمای شماره ۶:

باید چهر قرص را نصف کند و از هر کدام یک نصفه بخورد که در این حالت دو قرص نصفه سفید و دو قرص نصفه قرمز خورده که در مجموع میشود یک قرص سفید و یک قرص قرمز.

تست هوش !!

 • جواب معمای شماره ۷:

۴۴ مرغ و ۲۸ خرگوش

تعداد مرغ ها را h و تعداد خرگوش ها ار r فرض میکنیم.طبق صورت معما خواهیم داشت:

r+ h=72

۴r+ 2h=200

با این حل این دستگاه معادله،خواهیم داشت:

r=28 , h=44

 • جواب معمای شماره ۸:

پس اتمام کار، تنها صندوق هایی باز می مانند که شماره آن ها مربع است.یعنی شماره هایی مثل ۱،۴،۹،۱۶ و غیره. بر همین اساس، پاسخ معما یعنی ۳۱ درب است.

 

 

 

 

 


اینجا زنونس
اینجا زنونس مجله ای علمی خبری در حوزه بانوان است که در زمینه های پزشکی زنان، مادران، آشپزی، خانه داری، سرگرمی، چهره ها، ورزش وتناسب اندام، خودآرایی و روانشناسی فعالیت دارد. امیدواریم مقالات ما برایتان کارآمد و مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *