injazanoonas | اینجا زنونس

نقاشی

نقاشی1هنر در خانه‌داری

نقاشی روی پارچه

در این قسمت از اینجا زنونس میخواهیم با هنر بسیار زیبای نقاشی روی پارچه آشنا شویم.در پست های بعدی توضیحات تکمیلی قرار داده خواهد شد. کشیدن نقاشی روی لباس از آن چیزی…