injazanoonas | اینجا زنونس

پریود

علائم اندومتریوز و درمانش 1پزشکی زنان

علائم و درمان اندومتریوز

بیش از سه میلیون زن در ایران با اندومتریوز دست و پنجه نرم می کنند.اندومتریوز به معنی وجود غدد آندومتریال و استرومای رحم در بیرون از آندومتر و عضله رحم است.اینجازنونس در این مطلب میخواهد…